MEMORIÁL ONDREJA HOLCA - Registrácia účastníkov pretekov (rok 2018)

Vaša IP: 54.198.78.121
meno:
priezvisko:
mail:
Kategória:
klub:
Ak nebeháš v klube napíš
NEBEHÁM v KLUBE
obec:
rok narodenia:
Aký je teraz rok:
každá informácia je povinná
Propozície súťaže nájdete tu -

Propozície pretekov.


Prehlásenie:
Odoslaním prihlášky prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem plnú zodpovednosť za škodu, spôsobenú na mojom zdraví alebo majetku a v prípade akejkoľvek ujmy na majetku alebo zdraví si nebudem nárokovať na žiadne odškodnenie od organizátora akcie, čo potvrdzujem odoslaním prihlášky.

Prehlasujem, že budem rešpektovať pokyny usporiadateľov a regulovčíkov, budem sa správať športovo a umožním rýchlejším pretekárom, aby ma predbehli, v čom im nebudem prekážať.

Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Účastníkom sa doporučuje mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.


Prihlásení pretekári:

 Hobby beh - Muži bez rozdielu veku
 Hobby beh - Žiaci ZŠ Š. Žáryho, Poniky 11 – 15 rokov
 Hlavný beh A - juniori 15 – 19 rokov (narod. 2002 – 1998)
 Hlavný beh B – muži 20 – 39 rokov (narod. 1997 – 1978)
id=273 - Marcel Pardek (horna dolna)
 Hlavný beh C – muži 40 – 49 rokov (narod. 1977 – 1968)
 Hlavný beh D – muži 50 a viac ( narod. 1967 a starší) Hobby beh - Ženy bez rozdielu veku
 
 Hobby beh - Žiačky ZŠ Š. Žáryho, Poniky 11 – 15 rokov
 
 Hlavný beh E – juniorky 15 – 19 rokov (narod. 2002 – 1998)
 
 Hlavný beh F - ženy 20 – 39 rokov (narod. 1997 – 1978)
 
 Hlavný beh G – ženy 40 a viac (narod. 1977 a staršie)