MEMORIÁL ONDREJA HOLCA - Registrácia účastníkov pretekov (rok 2017)

Vaša IP: 54.221.76.68
meno:
priezvisko:
mail:
Kategória:
klub:
Ak nebeháš v klube napíš
NEBEHÁM v KLUBE
obec:
rok narodenia:
Aký je teraz rok:
každá informácia je povinná
Propozície súťaže nájdete tu -

Propozície pretekov.


Prehlásenie:
Odoslaním prihlášky prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem plnú zodpovednosť za škodu, spôsobenú na mojom zdraví alebo majetku a v prípade akejkoľvek ujmy na majetku alebo zdraví si nebudem nárokovať na žiadne odškodnenie od organizátora akcie, čo potvrdzujem odoslaním prihlášky.

Prehlasujem, že budem rešpektovať pokyny usporiadateľov a regulovčíkov, budem sa správať športovo a umožním rýchlejším pretekárom, aby ma predbehli, v čom im nebudem prekážať.

Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Účastníkom sa doporučuje mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.


Prihlásení pretekári:

 Hobby beh - Muži bez rozdielu veku
id=257 - Tomáš Bráz (Medzibrod)
id=267 - trulo fonix (banska bystrica)
id=268 - trulo fonix (banska bystrica)
id=269 - trulo fonix (banska bystrica)
id=252 - Jaroslav Havlíček (Banská Bystrica)
id=201 - Adam Mello (Poniky)
id=203 - Damián Mello (Poniky)
id=204 - Michal Ragač (Zvolen)
id=245 - Paulína Raniaková (Zvolen)
id=196 - Andrej Škovranko (Bratislava)
id=235 - Peter Šúrik (Nemce)
id=264 - Timotej Tavačiak (Banská Bystrica)
id=271 - Šimon Tóth (Zvolen)
id=230 - Robert Tucsok (Komarno)
 Hobby beh - Žiaci ZŠ Š. Žáryho, Poniky 11 – 15 rokov
id=263 - Timotej Tavačiak (Banská Bystrica)
 Hlavný beh A - juniori 15 – 19 rokov (narod. 2002 – 1998)
id=215 - Ján Marko (B. Štiavnica)
 Hlavný beh B – muži 20 – 39 rokov (narod. 1997 – 1978)
id=198 - Andrej Brzuľa (Ponike)
id=221 - Martin Jaso (Dolná Strehová)
id=229 - Patrik Kalmár (Banská Bystrica)
id=207 - Dušan Krajčovič (Banská Bystrica)
id=255 - Štefan Kubálek (Handlová)
id=225 - Tomáš Kubej (Revúca)
id=223 - Roman Rus (Revúca)
id=246 - Matej Schieber (Zvolenská Slatina)
id=239 - Andrej Špička (Poniky)
id=212 - Martin Špička (Poniky)
id=259 - Štefan Tešlár (Poniky)
id=231 - Filip Trochan (Sliač )
id=216 - Peter Ursíny (B. Štiavnica)
 Hlavný beh C – muži 40 – 49 rokov (narod. 1977 – 1968)
id=208 - Martin Barta (Lučatin)
id=199 - Patrik Bobák (Banská Bystrica)
id=258 - Ladislav Bráz (Medzibrod)
id=197 - Radoslav KANDRA (Zvolen)
id=200 - Daniel Mello (Poniky)
id=206 - Rudolf Pado (Liptovský Mikuláš)
id=228 - Miloš Sihelský (Banská Bystrica)
id=272 - Csaba Tóth (Zvolen)
id=270 - Róbert Valiček (Banská Bystrica)
 Hlavný beh D – muži 50 a viac ( narod. 1967 a starší)
id=261 - Pavol Blažek (Banská Bystrica)
id=233 - Ivan Caban (Banska Bystrica)
id=205 - Ivan Čík (Zvolen)
id=217 - Peter Daubner (Banska Bystrica)
id=253 - Jaroslav Havlíček (Banská Bystrica)
id=214 - Anton Kollár (Hronské Kľačany)
id=232 - Marian Mihalík (Banská Bystrica )
id=249 - Robert Tucsok (Komarno)
id=250 - Robert Tucsok (Komarno)
id=251 - Robert Tucsok (Komarno)
id=227 - Milan VALOCKA (Zvolen)
id=234 - Stanislav Vrbický (Banská Bystrica) Hobby beh - Ženy bez rozdielu veku
  id=262 - Martina Bartová (Lučatín)
id=209 - Janka Beňová (Poniky)
id=218 - Petra Daubnerova (Banska Bystrica)
id=238 - Betka Garguláková (Sliač)
id=211 - Natália Gregušová (Slovenská Ľupča )
id=241 - Marcela Hrašková (Poniky)
id=265 - Janka Naňová (Ľubietová)
id=243 - Marcela Pitoňáková (Poniky)
id=220 - Agáta Pribulová (Šalková, Banská Bystrica )
 Hobby beh - Žiačky ZŠ Š. Žáryho, Poniky 11 – 15 rokov
  id=266 - Sofia Naňová (Ľubietová)
 Hlavný beh E – juniorky 15 – 19 rokov (narod. 2002 – 1998)
  id=224 - Sára Golhová (Kremnica)
id=247 - Lucia Gondášová (Detva)
 Hlavný beh F - ženy 20 – 39 rokov (narod. 1997 – 1978)
  id=254 - Jana Boháčiková (Veľké Teriakovce)
id=237 - Paulína Raniaková (Dobrá Niva)
 Hlavný beh G – ženy 40 a viac (narod. 1977 a staršie)
  id=256 - Katarína Belicová (Banská Bystrica)
id=260 - Mária Blažeková (Banská Bystrica)
id=213 - Renata Brázová (Medzibrod)
id=210 - Iveta Furáková (Zvolen)
id=226 - Gitka Kottmanova (Banska Bystrica)
id=240 - Izabela Rafanidesova (Banská Bystrica)
id=248 - katarina strmeňová (poltár)